ny_banner

Storfegård

Hvis du vurderer å bruke eller bruker jerntilskudd på en storfegård, sørg for å rådføre deg med din veterinær eller dyreernæringsfysiolog for å bestemme riktig dosering og administrasjonsmåte basert på behovene til din spesielle besetning.Overtilskudd kan være skadelig for storfe, og undertilskudd kan føre til redusert produktivitet og potensielle helsekomplikasjoner.Riktig rådgivning og overvåking kan sikre at flokken din forblir sunn og produktiv.