ny_banner

Griseoppdrett

Bruken av jerndekstran som et jerntilskudd i storskala svineoppdrett, Iron dextran er et injiserbart jerntilskudd som vanligvis brukes i svineindustrien for å forebygge eller behandle jernmangelanemi hos smågriser.Jern er et essensielt næringsstoff for griser siden det bidrar til å danne hemoglobin, det oksygenbærende proteinet i blodet.Storskala grisefarmer bruker ofte jerndekstran som et forebyggende tiltak for å sikre at smågrisene har tilstrekkelige jernnivåer for å støtte vekst og utvikling.Jerndekstran administreres vanligvis ved injeksjon i nakken eller låret på smågriser.Dosering og hyppighet vil avhenge av alderen og vekten til grisungene.Det anbefales å konsultere en veterinær eller dyreernæringsfysiolog for å bestemme riktig bruk av jerntilskudd i grisefarmer, da upassende bruk kan føre til helsemessige komplikasjoner eller redusert produktivitet.